Kullan myyntiehdot

Nämä yleiset toimitusehdot sisältävät kultaosto.fi-verkkokauppaa (Verkkopalvelua) koskevat toimitus-, myynti- ja sopimusehdot.

Kultaosto verkkosivusto on tarkoitettu yrityksille ja yksityishenkilöille.  Kultaosto.fi:n pitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille. Tilauksen yhteydessä tilaajan on ilmoitettava nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilaus on sitova tilaajan saatua kirjallisen tilausvahvistuksen.

Palveluntarjoaja ja verkkopalvelun ylläpitäjä

Kultaosto-verkkokaupan ylläpitäjä on kultaosto.fi (Palveluntarjoaja), jalometallien ostajana tai laskuttajana Kultasepät Narsakka Oy , y-tunnus 1522810-4

 

EHDOT1. Tietoa ostajasta 

Ostaja toimii yritysnimellä Kultasepät Narsakka Oy (jäljempänä Kultaosto), y-tunnus 1522810-4 joka markkinoi itseään nimellä Kultaosto sekä kotisivuilla:www.kultaosto.fi. Kultaosto ostaa eri markkinointikanavien kautta romukultaa, hopeaa ja platinaa eri muodoissa. Kultaosto määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset, sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa olevat ehdot sekä Kultaoston kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden Kultaoston ehdoille ja edellytyksille, joita Kultaosto toteuttaa ostosopimuksessaan. Hyväksyessään sopimusehdot asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä Kultaosto.fi kotisivuilla olevaan informaatioon. 

2. Käsitteet 

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa esineet, jotka myydään Kultatostolle. Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, jotka asiakas toimittaa ostosopimuksen perusteella Kultaoston kaupan toteuttamista varten. Esineet katsotaan romuksi ja niillä ei ole muuta arvoa, kuten mahdollista käsityö-, keräily- tai numismaattista arvoa. 

Jalometallilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta jalometallin määrää siten, että asiakkaan esineistä on poistettu kivet ja muut epäjalot metallit, sekä osat, jotka eivät ole jalometalleja. Kaikki jalometallien arvo perustuu näin laskettuun jalometallin painoon. Jalometalleiksi luetaan tässä sopimuksessa kulta, hopea, platina, sekä palladium. 

3. Asiakas 

Tehdäkseen sopimuksen Kultaoston kanssa, tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien esineiden laillinen omistaja ja hänellä tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Kultaostolle. 

Asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja hänen on oltava rekisteröitynä Suomen väestötietojärjestelmään siten, että hänellä on vakituinen asuinpaikka tai postiosoite Suomessa, jossa hän on väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla. Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut edellytykset. 

4. Sopimus ja kaupan toteutus 

Asiakkaalla ei ole Kultakuoren palautuspakkoa. Kultakuoren tilaus jalometallien lähettämistä varten on asiakkaalle aina ilmaista. Asiakkaalle ei siis koidu kustannuksia Kultakuoren lähettämisestä. Asiakas voi uuden palvelumme ansiosta jättää lähetyksensä lähimpään postin keltaiseen laatikkoon tai toimipaikkaan. 

Kultakuoressa saa kullan ja platinan lisäksi lähettää myös pelkkää hopeaa kokonaispainon ollessa vähintään 100g (max 250g). 

Kullanmyyntisopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman sopimuksensa täytettynä ja Kultaoston edustajan vastaanotettua sopimuksen sekä kaupan kohteena olevat esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti. 

Kultaoston vastaanotettua lähetyksen, se avaa Kultakuoren, punnitsee jalometallien määrän ja maksaa hinnaston mukaisen hyvityksen asiakkaan Sopimuksessa ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Samalla asiakkaalle lähetetään viesti maksettavan suorituksen määrästä. 

Kultaostolla on oikeus kieltäytyä Sopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta esinettä tai esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, virheellisesti suljettu, tai sopimus on täytetty vastoin ohjeita. Lähetyksestä eritellään kulta-, hopea- ja platina punnitsemista varten. Kultaosto ei vastaa niistä vahingoista, jotka esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Erotettavia osia ei palauteta asiakkaalle. 5. Vastuu lähetyksistä 

Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy Kultaostolle, kun lähetys on saapunut Kultaostolle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut. 

Kultaosto sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään Kultaosto:lle etukäteen maksetulla vakuutetulla kirjeellä, joka Asiakkaalle on toimitettu postitusmateriaalin ohessa. Mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita.Kultaosto ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut näitä Sopimuksen ehtoja tai edellä annettuja toimintaohjeita. 

6. Hinta ja maksaminen 

Kultaosto maksaa hyvityksen jalometalliesineistä asiakkaalle arkipäivänä 24h kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta ja arvioimisesta. Asiakkaalla on kolmen (3) päivän palautus -ja purkuoikeus kauppaan. Palautus-ja purkuoikeus on voimassa kolme päivää siitä hetkestä kun Kultaosto on suorittanut maksun asiakkaan tilille. Kultaosto voi palauttaa asiakkaalle esineet, jotka eivät ole jalometalleja. Tällöin Kultaosto perii 20 euron käsittelykulun esineiden palautuksesta. 

7. Henkilötiedot ja tietosuoja 

Kultaosto ( Kultasepät Narsakka Oy) ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tilaamalla Kultakuoren asiakkaan yhteystiedot tallentuvat Kultaoston asiakasrekisteriin. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa. 8. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus 

Kultaoston vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi. 

Asiakas vastaa Kultaosto:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla tai vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut. 9. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka 

Kultaoston ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Kultatukun ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Kun yksityien henkilö myy yritykselle esineitä niin Suomessa ei ole voimassa kuluttajansuojalakia.